Organisatie

Doelstelling van het Gilde:

In de statuten van 1998, artikel 3 staat:
Het gilde stelt zich ten doel: Het gildewezen zo nauwgezet mogelijk te veredelen, de gildegeest en gildetradities in volle omvang en betekenis tot ontwikkeling en bloei te brengen en daardoor in overeenstemming met de bedoeling van de oprichters of stichters van het gilde in belang van het gilde werkzaam te zijn, de onderlinge kontakten met andere gilden te onderhouden en te versterken met handhaving en behoud van het karakter dat het gilde van oorsprong af heeft gehad.

De overheid:

Traditioneel wordt het bestuur van een gilde "Overheid" genoemd. De Overheid van Sancta Barbara is als volgt samengesteld:

Hoofdman: C. Fonken
Schrijver: G. Kerkhof
Busmeester: H. Smulders
Hoofdmansdeken: R. Rijcken
Koningsdeken: P. Theeuwes


vlnr.: Henri Smolders, Ruud Rijcken, Pieter Theeuwes, Corne Fonken, Gerard van de Kerkhof

Daar naast heeft het gilden een:

Koning: C. Fonken
2e koningsdeken: H. Smulders
Vaandrig: Thijs Geerlings
Vendelier: T. van Hersel
Tamboer: D. Fonken
Archivaris: R. Rijcken

Raadsheren:

Leden die veel betekend hebben voor het gilde kunnen Raadsheer worden. Raadsheren zijn:

Sj. v/d Ven

Voor contact- en locatieinformatie klik hier.